ONLINE

Kasy fiskalne ONLINE – co to takiego?

Kasy fiskalne ONLINE to nowa kategoria urządzeń fiskalnych, które komunikują się z Centralnym Rejestrem Kas prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Centralny Rejestr Kas (inaczej Repozytorium) gromadzi szereg danych m. in.: raporty dobowe, paragony fiskalne, dokumenty niefiskalne, zdarzenia a także informacje o dokonanych przeglądach okresowych.

Oprócz tego Repozytorium jest odpowiedzialne za nadawanie numeru ewidencyjnego kasie podczas fiskalizacji. Kasy ONLINE łączą się z Repozytorium co dwie godziny. Jest to domyślny czas, bowiem Repozytorium może zmieniać ten harmonogram połączeń. Co więcej, odbywa się to bez wiedzy użytkownika.

Użytkownik kasy ONLINE musi zapewnić dostęp do internetu, czyli odpowiednią infrastrukturę, dzięki której kasa może łączyć się z Repozytorium.


Prawa i obowiązki podatnika

Zapewnienie terminowego połączenia i przekazu danych do repozytorium kas

  • z powodu np. braku dostępu do internetu w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej podatnik może uzyskać zgodę Urzędu Skarbowego na łączenie się z CRK w innych, ustalonych z US, terminach.

Poddawanie przeglądom technicznym posiadanych urządzeń fiskalnych co 24 miesiące

  • w ciągu 3 dni od zgłoszenia serwisant dokonuje przeglądu
  • w okresie zawieszenia działalności nie wykonuje się przeglądu technicznego, ale należy go dokonać przed ponownym rozpoczęciem prowadzenia ewidencji sprzedaży
  • kara za brak przeglądu technicznego – 300 zł, wpłaty należy dokonać na konto właściwego US w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji

Oświadczenia pracowników o zapoznaniu się z zasadami prowadzenia ewidencji

  • nowi pracownicy przed rozpoczęciem ewidencji sprzedaży na kasie
  • do 31 maja 2019 r. pracownicy zatrudnieni przed 1 maja 2019 r.

Odczyt pamięci fiskalnej

  • podatnik musi zachować dane z pamięci chronionej
  • odczyt i protokół z odczytu wykonywany jest w serwisie (bez udziału US)
  • urządzenie ONLINE kiedy przechodzi w stan „tylko do odczytu” musi być podłączone do internetu w celu przekazania danych do CRK
  • podatnik jest zobowiązany do dostarczenia protokołu odczytu do US w ciągu 5 dni od jego przeprowadzenia.