POSNET NA FORUM TRANSPORTU PUBLICZNEGO

POSNET NA FORUM TRANSPORTU PUBLICZNEGO

„Kasy i drukarki fiskalne w transporcie” – to temat prezentacji Grzegorza Wdowińskiego – Kierownika Działu Szkoleń w Posnet.

Prezentacja odbyła się podczas „Forum Transportu Publicznego – nowe technologie i bezpieczeństwo” zorganizowanego przez Polski Instytut Rozwoju Biznesu (PIRB) 24 stycznia w Warszawie. Omówiono w niej kryteria, jakim muszą podlegać urządzenia fiskalne stosowane przez przewoźników – tzw. bileterki.
Prelegent wyjaśnił m.in. jak powinien wyglądać i jakie dane zawierać paragon biletowy drukowany przez bileterki, tak, aby był zgodny z przepisami.
Tematem prezentacji była również możliwość generowania przez bileterki raportów z dopłat w podziale na kategorie ulg ustawowych.
Wystąpienie spotkało się z dużym zainteresowaniem uczestników forum, wśród których byli m.in. pracownicy urzędów marszałkowskich. Nieprzypadkowo, gdyż to właśnie tam przewoźnik rozlicza się z ulg ustawowych.
Więcej o bileterkach i kwestiach ustawowych z nimi związanych przeczytacie w artykule „Kup bilet do nowoczesności”.